Suvača Demo Fest Kikinda

Ovom prilikom vas pozivamo da 15.07.2023 posetite Kikindu i Suvača demo Fest gde će Nepalac predstaviti svoju muziku tom divnom gradu i divnim ljudima.